Ἀρχική

Ὁ Ναός Σου Θεοτόκε, ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμούς ἀειζώους ἀναβλύζων ἱάματα
ὦ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς,
ρῶσιν ἀντλοῦμεν καί ζωήν την αἰώνιον,
πρεσβεύεις γάρ Σύ τῷ ἐκ Σοῦ τεχθέντι, Σωτήρι Χριστῷ
σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ  

 

Υπεύθυνος της ιστοσελίδας ο Αιδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Λόντος.